CV de Klutsers

waar het altijd feest is

  

Klutsers beginnen als Poortklutsers

In het eerste jaar 1968/1969 zijn Mieke Peper, Henk Bos, Joop Brouwer en Janny Bos-Schut samen met 4 dansmariekes begonnen bij de Poort van Kleef met medewerking van de heer Egmond (eigenaar van de Poort van Kleef). 

Destijds was het nog een ongeschreven regel dat er slechts 1 Prins Carnaval in Apeldoorn mocht zijn, daarom is er gestart met Mieke Peper als eerste president, Henk Bos als eerste adjudant en Janny Bos-Schut als Miss Poort van Kleef.

De residentie was de Poort van Kleef, maar ook bij bedrijven en verenigingen verzorgden zij het carnaval, zoals bij de Smittenberg in Beekbergen en de Corriamo bar. Ook gingen ze op bezoek bij andere carnavalsverenigingen zoals de Neutekrakers in Klarenbeek, de Snotneuzen in de Bordelaise in Apeldoorn en een bezoek aan het Zonnehuis in Beekbergen op Rostenmontag. Apeldoorn heette toen al Knienenburg.

In het carnavalsjaar 1969/1970 werd Henk Bos president en Janny Bos-Schut voor de tweede keer Miss Poort van Kleef, bijgestaan door Gerrit Kluft als Adjudant. Gerrit was afkomstig van de Jocospruitjes. Dat jaar was er een raad van 6 personen en 6 dansmariekes en jawel een echte ceremoniemeester de heer Drost.
De heer Harleman, bedrijfsleider van de Poort van Kleef heeft dat jaar bijzonder goed gesteund.

Vanwege het grotere aantal leden die inmiddels de vereniging verrijkten moest er dus nieuwe kleding komen. Deze werd toen door onze eigen vrouwelijke leden ontworpen en gemaakt in de vrije uren. Dit mocht in een zaaltje van de Poort van Kleef geschieden, dus menigmaal werd de naaimachine onder de arm genomen richting Poort van Kleef. 

In het carnavalsjaar 1970/1971 werd Gerrit Kluft president. Het werd voor ons een pechjaar omdat de Poort van Kleef haar deuren moest sluiten en er dus een andere residentie gezocht moesten worden. Gelukkig werd deze snel gevonden in de Smittenberg in Beekbergen.

Daar werd onze naam als POORTKLUTSERS omgedoopt in de KLUTSERS.  

Poortklutsers wordt; CV De Klutsers

In het jaar 1971/1972 werd Gerrit Kluft onze eerste Prins met aan zijn zijde Prinses Dinie Bijsterbosch en Adjudant Adrie Bijsterbosch. Dit was mogelijk omdat alle  carnavalsverenigingen hadden besloten een eigen Prins, Prinses en Adjudant te kiezen. President was dit seizoen Rein de Groot.

Door verkoop van de Smittenberg waren wij helaas genoodzaakt om alweer naar een andere residentie uit te kijken. Na veel gezoek en overleg werden wij uiteindelijk met open armen ontvangen door de fam. Tjoonk, de toenmalige eigenaren van hotel Rust een Weinig in Hoenderloo.

In 1972/1973 werd Adrie Bijsterbosch onze Prins met Ans Koenen als Prinses en Hennie Witteveen als Adjudant. President was wederom Rein de Groot. Ondanks de afstand Apeldoorn-Hoenderloo bleek het toch gezellig toeven bij Rust een Weinig, want wij hadden altijd volle zalen en het was klutsgezellig! Ook toen verzorgden wij het carnaval elders o.a. bij Alexandria, Columbia, het Zonnehuis, Spartafabrieken e.d.

In het jaar 1973/1974 werd wederom Adrie Bijsterbosch onze Prins met dit keer Diny Santing als Prinses. Adjudant was Hennie Witteveen en Rein de Groot was onze president. Donkere wolken kwamen boven onze vereniging drijven, want de Fam. Tjoonk (Rust een Weinig) wilde gaan verbouwen en de zaal waar altijd carnaval werd gevierd zou een restaurant gaan worden.
Wij hebben daar nog wel het carnavals-
weekend doorgebracht maar toen was het einde echt in zicht. Wat nu??

Dit jaar zijn we met de prinsverkiezing voor het eerst uitgeweken naar de maand januari, want de nieuwe prins had al een vakantie naar Marokko geboekt  in november en dit kon niet meer teruggedraaid worden. Er is toen besloten om in november alleen de Raad van Elf te installeren en de Prinsverkiezing voortaan op de Duitse manier te doen en wel in de maand januari. Wij konden toen eenmalig terecht in Ugchelens Belang in Ugchelen.

Op 14 januari 1975 kwam het nieuwe trio van de Klutsers en wel Prins Cees Willemsen, Prinses Coby Visscher en Adjudant Henk de Groot. President was toen Rein de Groot.

Omdat deze locatie eenmalig was, moesten wij WEER uitkijken naar een andere locatie. Deze vonden wij in Loenen en wel zaal Vredenberg. Ook hier werden wij gastvrij ontvangen maar gezien de afstand Apeldoorn-Loenen, zou dit niet blijvend zijn. Dus blijven zoeken!

Uiteindelijk na veel besprekingen en druk overleg kwamen wij in contact met de fam. Pieters van cafe De Driesprong in Ugchelen. De overeenkomst werd spoedig bezegeld en we konden daar voor onbepaalde tijd blijven. We hadden voor het eerst een eigen boerenkapel met o.a. Eddy Nitert, Aard en Hennie  Meyer en Dick Veldhuis (dit was helaas maar van tijdelijke aard).

In januari 1976 werd Mieke Peper onze Prins en Rob Koenen werd Adjudant. Helaas hadden wij dat jaar geen Prinses. President was Henk Dibbink. In dit jaar organiseerden wij voor de eerste keer het haringhappen op de Carnavals-woensdag.

Inmiddels waren er in Apeldoorn al meer carnavalsverenigingen zoals: De Zuidervestzakjes, de Snotneuzen, het Sleutelveugeltje, de Grasvreters, Toet mar An en de Sprengenkupkes. Er was zelfs een overkoepelend orgaan nl. de Apeldoornse Carnavals Federatie die de carnavalszaken coördineerde voor de daarbij aangesloten verenigingen.

In januari 1977 werd Arie Janssen onze nieuwe Prins. Onze Adjudant was Rinus van Zeist (nog steeds geen prinses). President wederom Henk Dibbink. Dat jaar beleefden wij onze eerste grote Pronkzitting in Stralen (Duitsland) waar wij uitgenodigd waren. Wat een belevenis!!!!


In januari 1978 (TIEN JAAR KLUTSERS) was Henk Dibbink onze Prins met aan zijn zijde Prinses Herma Peters en Adjudant  Joop Peters. President was toen Henk Visccher. Inmiddels was onze dansgarde uitgebreid tot maar liefst 8 dansmariekes en ook het ledental groeide gestaag.

In januari 1979 werd de scepter overgenomen door Prins Rien de Boer en met aan zijn zijde Prinses Rianne (Anneke Zinnemers) en Adjudant  Remco Nijhof. President dit jaar Henk Visscher.

Dit jaar een primeur; namelijk ons eerste clubblad!

In januari 1980 werd onze Prins de toenmalige eigenaar van De Driesprong Jan Top met aan zijn zijde Prinses Yvonne Luiten en Adjudant  Sjaak Dunweg. Inmiddels was het idee geboren  op termijn een eigen boerenkapel op te richten. Halverwege dit jaar werd het trio versterkt met een jeugdtrio Prins Bernhard, Prinses Rianne en Adjudant Jaap.  President  Henk Visscher.

In januari 1981 werd als Prins van de Klutsers gekozen; Henk van de Berg met Prinses Hermie (Minie) Verwater en Adjudant Martin Weller. Later in het jaar bleek dat het  voor Henk van de Berg niet mogelijk was zijn taak te volbrengen en nam Jan Top de honneurs waar.  De laatste maanden van dit carnavalsseizoen werd prinses Hermie ( had thuis een ongelukje gehad) vervangen door een lid van de toenmalige dansgarde Gerrie Overweg.

Het jeugdtrio van vorig jaar prolongeerden zijn taak en maakte onze hofhouding weer compleet. Als president fungeerde dit jaar Sjaak Dunweg. Voor zover kan worden achterhaald wordt dit jaar voor het eerst op Hemelvaartsdag een fietstocht door onze vereniging georganiseerd.

Januari 1982 trad voor het voetlicht Prins Gerrit van Amersfoort, met aan zijn zijde Prinses Joke Kroes en Adjudant Jan Riemeyer. President was Henk Visscher. Dit jaar wonnen we voor de derde achtereen-volgende keer de 1e prijs in de optocht en mochten dan ook de bokaal mee naar onze residentie nemen. Ja, nog steeds in De Driesprong in Ugchelen, maar tekenen gaven wel aan dat wij onze voelhorens moesten gaan uitsteken op zoek naar een andere lokatie.

Januari 1983 moesten wij in verband met een verbouwing bij De Driesprong uitwijken naar het Hof van Gelre waar tot Prins werd gekozen Henk Visscher met zijn Prinses  Hennie Top en Adjudant Bertus Kroes. Ook hadden we dit jaar weer een jeugdtrio en wel Prins Jaap, Prinses Jacoline (dochter van de Prins) en Adjudant Sjonnie.  Als president fungeerde Henk Dibbink.

Ons 15-jarig bestaan werd op grootste wijze gevierd in Orpheus met een
optreden van de Wierdense Revue en een gezellig bal na. 
Bijzonder is te vermelden dat wij dit jaar voor de eerste keer samen met De Zuidervestzakjes en de Grasvreters een Rosenmontagbal hebben georganiseerd. Ook dit jaar weer een 1e prijs in de optocht.

Januari 1984, nogmaals waren wij genoodzaakt onze Prinsverkiezing in Het Hof van Gelre te houden. Er werden gekozen Prins Gert van Asselt met als zijn Prinses  Annelies van Asselt en Adjudant Rinus van Zeist. Ook was weer een jeugdtrio present, Prins Sjonnie, Prinses Lia en adjudant Ronald.  President wederom Henk Dibbink.

Dit jaar gingen we naar onze huidige residentie Het Dorpshuis in Beekbergen. Wij werden gastvrij ontvangen  door de beheerder Hans Prein, zijn vrouw Ria en zoon Christiaan. In september dit jaar werd onze eigen boerenkapel opgericht. We waren in die tijd de enige vereniging in de regio met een eigen boerenkapel en daar waren we erg trots op! Ook lieten wij ons dit jaar van een sportieve kant zien en wel met de deelname aan de avondvierdaagse. Voor de redactie was dit jaar komkommertijd want deze bestond nog maar uit een persoon, namelijk Rob Koenen. Ook organiseerde onze vereniging dit jaar een carnavalsoptocht in Ugchelen.

Januari 1985, onze eerste prinsverkiezing in de sportzaak van het Dorpshuis werd een groot succes. Onze prins werd Dik Groenhuizen, Prinses werd Mirjam Elbersen en het trio werd compleet gemaakt door adjudant Cor van de Steen. Gelukkig konden we in Beekbergen ook weer een jeugdtrio verwelkomen; namelijk Jeugdprins Dirk-Jan, Jeugdprinses Esther en jeugdadjudant Ronald. President was weer Henk Dibbink. 

Omdat, naar men wist te vermelden inmiddels al weer 25 jaar carnaval werd gevierd in Apeldoorn, was het motto; 
“ Een kwart eeuw jolijt, in Knienenburg geheid”!! 

Onze dansgarde won de 1e prijs bij een showfestival georganiseerd door c.v. De Boscovieten en de eerste contacten werden gelegd met c.v. De Deelense Floepers.

In januari 1986 zag Willem van Leeuwen als Prins het levenslicht gesteund door Prinses Gerrie ten Hove en adjudant Gertie Kroes. President was nog steeds Henk Dibbink.

De persprijs dit jaar werd door onze vereniging gewonnen.
Ook lieten wij ons voor de eerste keer zien op de Veluwse markt en hadden een eigen kraam waar broodjes worst/hamburgers e.d. werden verkocht. Dit om onze clubkas te spekken.
Voor zover wij hebben kunnen nagaan gingen wij dit jaar voor de eerste keer dauwtrappen. Dat dit een succes is gebleken is duidelijk.

Januari 1987 opnieuw kwam  Willem van Leeuwen als Prins naar voren.
Hij had er vorig jaar zo van genoten dat hij het nog eens over wilden doen. Als Prinses had hij gekozen Yolanda Kroes en adjudant Willy Oppelaar. Het jeugdtrio bestond uit  Prins Wilco, Prinses Gerrie en adjudant  Henk. President nog steeds Henk Dibbink.

Januari 1988, dit jaar 20 jaar bestaan van onze vereniging. Onze Prins werd Henk v.d. Beld, Prinses zijn vrouw Reina v. d. Beld en Adjudant Ton Tamboer. President Henk Dibbink.
Dit jaar werd een bijzondere feestavond georganiseerd , in verband met het jubileum, m.m.v. Jay Delmore, onze eigen Klutskapel (die inmiddels al flink aan de weg tiimmerde). 
Showgroep De Klutsers (4 dames uit onze voormalige dansgarde die op eigen initiatief deze showgroep in het leven hebben geroepen en ook zelf de choreografie ter hand nam).
Dit jaar voor de eerste keer de clowns Doppie en Floppie in onze gelederen (we zullen nog vele jaren plezier met hen mogen beleven).
Weer een speciale sportieve activiteit te melden, er werd namelijk rondom Het Dorpshuis door ons een lopathon georganiseerd.

1989 was het jaar voor Prins Willem Veldhuis met aan zijn zijde zijn vrouw Prinses Reini Veldhuis en adjudant Rein Tijssen. President was dat jaar Henk Dibbink.

In januari 1990 werd onze prins Joop Peters, Prinses werd Truus Peters en als Adjudant fungeerde Bertus de Bruin. President dit jaar Rien de Boer. Door de enorme inspanningen van de toenmalige Bingocommissie was het mogelijk de noodzakelijke kleding aan te schaffen. Zo werd de Raad van Elf voorzien van nieuwe capes, we kregen onze eerste sportkleding en omdat we na de verbouwing van het Dorphuis naar de nieuwe zaal moesten was er ook nog “even” voor een nieuwe  decordoek gezorgd (waarvan tot op heden nog steeds gebruik wordt gemaakt).

 Januari 1991 werd  Rob Wijtman Prins der Klutsers met als zijn Prinses Monique en Adjundant Raymond Visser. Het trio zat het niet mee, door de Golfoorlog werd het carnavalsweekend zo goed als afgeblazen. O.a. geen optocht! Wel mochten de “gewone” carnavalsavonden doorgaan. En na rijp beraad met het destijds zittende bestuur is besloten om ook onze avond, zij het enigszins aangepast, door te laten gaan. Voor het popverbranden moest een alternatief worden gezocht (ook dit mocht geen doorgang vinden) er is toen gekozen voor popprikken. Met breinaalden moest men toen de pop kapot prikken. Dit tot groot genoegen van het aanwezig A.C.F. bestuur, die toen weer een oplossing rijker waren (al hoeft deze hopelijk nooit meer gebruikt te worden).

Leuk te melden is dat dit jaar precies in het carnavalsweekend 2 geitjes werden geboren bij het Zonnehuis en wel afkomstig van “ouders” die eerder door onze carnavalsvereniging aan het Zonnehuis waren geschonken. Vanaf toen werd het Zonnehuis “officieel” tijdens carnaval Geitendorp. Dit jaar werden er voor de eerste keer dames toegelaten in de Raad van Elf: Jacqueline Endeveld, Elly Bakker, Nathalie Peters en Jacoline Visscher). President dit jaar Henk Visscher.  

In januari 1992 ging Prins Bertus de Bruin de Klutsers regeren samen met zijn vrouw Prinses Annie de Bruin en adjudant  Rein Tijssen. Henk Dibbink werd weer President.
Het was een gezellig jaar met enkele hoogtepunten o.a. een goede notering in de carnavalsoptocht, een optreden van de London Knights tijdens het haringhappen en een schitterende show van onze dansgarde.  

1993 was voor ons een bijzonder jaar, ons 25-jarig jubileum wordt op grootste wijze gevierd met als thema Country-Style. Maar eerst natuurlijk de Prinsverkiezing. Prins werd voor de derde keer Willem van Leeuwen met als zijn steun en toeverlaat Prinses Claudia Bos en Adjudant Jaap Broekman. President dit jaar Henk Dibbink.

Op het jubileumfeest toonden onze dansgarde trots hun nieuwe kleding. Het bestuur kreeg een vaandel (maakster Janny Bos) aangeboden.

Ook werden er een aantal senatoren benoemd: Henk Bos, Henk Dibbink, Henk Visscher, Rob Koenen en Jan Top. Onze boerenkapel was inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig orkest en wilden dan ook verder door het leven gaan als dweilorkest.
De boerenkleding werd afgezworen en de klompen ver weg geschopt (die deden toch altijd zeer!)

Januari 1994  werd een belangrijk jaar voor Jaap Broekman hij werd onze Prins,  gesteund door zijn partner Prinses Bep van den Brink en adjudant Ruud Bloemendal. President dit jaar Wilco Veldhuis.

Januari 1995 als trio werd aan ons voorgesteld Prins Ab Wilbrink, Prinses Janny Bos-Schut en Adjudant Joop Bloemendaal. President dit jaar Henk Visscher. Omdat volgend jaar de Klutskapel alweer haar 12,5 jarig jubileum zal vieren is er oktober 1995 een cassettebandje opgenomen in een “studio” in Terwolde.

Januari 1996 als Prins der Klutsers werd gekozen Jos de Schipper met Prinses Joke Richter en adjudant Patrick Richter. President Henk Visscher.
We behaalden de eerste prijs in de optocht en onze damesloopgroep mocht de tweede prijs mee naar onze residentie nemen. Het jubileum van de Klutskapel werd groots gevierd met een daverend muziekfestival waaraan een groot aantal dweilorkesten meededen. Al snel is besloten om van deze happening een jaarlijks terugkerend festijn te maken.  De dansgarde krijgt nieuwe kleding, deze keer was er gekozen voor de kleuren zwart/wit.

Januari 1997 onze Prins werd Joop Bloemendaal met aan zijn zijde Prinses
Jacoline Visscher en adjudant Ben Bloemendaal. 
President Henk Visscher. De Klutskapel wordt door het trio verrast met nieuwe bodywarmers.

Januari 1998 ditmaal iets unieks, nog nooit in Apeldoorn voorgekomen. Onze vereniging kon zich verheugen op een kwartet bestaande uit Prins Jaap Broekman, de Pages Bep van den Brink en Reina v.d. Beld, als Adjudant fungeerde Hans Töpfer. President nog steeds Henk Visscher.

Dit jaar bestaat onze vereniging 30 jaar.
Hieraan wordt, ondanks het feit dat het geen carnavalsjubileum is, wel aandacht aan geschonken door middel van een familiedag in de vorm van een fantastische sterrit met daaraan sluitend een warm en koud buffet in de Bergbeek. In dit jaar haakten in een keer de complete dansgarde af. Door o.a. studie, verhuizing en gewoon geen zin meer bleef er helaas niemand meer over. Gelukkig was dit van korte duur en hadden we al snel weer een nieuwe dansgarde, weliswaar met nog maar drie leden maar het ging perfect. Het door jaarlijks door de Klutskapel georganiseerde muziekfestival Dwaze Dweilers wordt uitgebreid met een Egerländerfestival op zondag. Ons clubblad krijgt een nieuw jasje en wordt voortaan uitgebracht op A4 formaat.

In januari 1999 kwam als trio naar voren Prins Paul de Graaf, Prinses Wilma van Loenen en adjudant Freek Gerritsen. Helaas kon dit trio haar taak niet volbrengen en heeft Adjudant  Freek Gerritsen op een bewonderenswaardige manier het jaar alleen afgemaakt. President Henk Visscher.

1999 was een turbulent jaar, door bovengenoemde problemen en andere zeer vervelende aangelegenheden leek het er even op dat ons laatste uur was geslagen. Maar door de enorme inzet van het bestuur en de grote wilskracht van de leden en de nieuw in het leven geroepen Club van 33 kon onze vereniging worden behouden! Voor de eerste keer traden de Spitfires bij ons op.

Januari 2000 werden heer en meester over de Klutsers Prins Ben Bloemendaal, Prinses Ria Kleverwal en Adjudant Wim de Boer. President dit jaar Jaap Broekman.
Na een fantastische start werd de vereniging opgeschrikt door het feit dat een groot aantal leden van de Klutskapel niet meer in de huidige vorm verder wilden en besloten onder een andere naam, op de commerciële toer verder te gaan. Naarstig werd er gezocht naar nieuwe muzikanten, want de Klutsers zonder Klutskapel in dit jubileumjaar is bijna ondenkbaar. Gelukkig kon tijdens de installering van de Raad van Elf in November dit jaar ook een nieuwe Klutskapel worden geïnstalleerd. 
Dit jaar werd voor de 1e keer door Henk Visscher de Horecamarathon georganiseerd.

Januari 2001 in dit voor onze vereniging zo belangrijke jaar mogen wij begroeten, precies dertig jaar nadat zijn vader de eerste prins van onze vereniging was, Prins Robert Jan Kluft, met aan zijn zijde Prinses Tina Put met als steun en toeverlaat haar man Adjudant Ton Put. Onze dansgarde bestaat weer uit 5 geweldige “meiden” en de Klutskapel draait weer op volle toeren. 

Januari 2002 In dit jaar werd Prins Wim de Boer met aan zijn zijde zijn zoon adjudant Dennis de Boer. President Jos de Schipper. 
De prins werd dit jaar tijdens de carnaval goed verzorgd. Er werd namelijk elke ochtend om 07.30 uur een stevig ontbijt neergezet. Gebakken/gekookte eieren, gebakken spek, erwtensoep, worstjes  e.d.
Er was dit jaar geen Prinses. De dansgarde bestond uit 5 geweldige meiden. De opkomst werd gevierd in de Tap mar’ in.

Januari 2003 Dit jaar regeerden Prins Wil Ruitenbeek prinses Rietje van Zeist en  adjudant Tonny van Zeist tijdens de carnaval. Met als ceremoniemeester Wim de Boer en President Jos de Schipper. 
Dit trio had er voor gekozen om compleet nieuwe kleding aan te schaffen en dit na het seizoen te schenken aan de Klutsers zodat het binnen de vereniging bleef. Ook werd de dansgarde voorzien van trainingspakken. 

Januari 2004 De hofhouding bestond uit Prins Henk van Loenen,  prinses Janny van Loenen en de page Marion Westerik . President: Jaap Broekman/Wim de Boer.
De dansgarde bestond wederom uit 6 fantastische meiden.

Januari 2005 Voor herhaling vatbaar: Prins Wil Ruitenbeek, met adjudant Freddy van Norel, Hofnar: Arjan van Tongeren  President: Jaap Broekman/Wim de Boer.
Dit werd een echt vader/zoon jaar want als verrassing kwam er ook een jeugdduo op. Jeugdprins: John Ruitenbeek  en Jeugdadjudant Nico van Norel. 

Januari 2006 Dit jaar bestond de hofhouding uit Prins Freddy van Norel en adjudant Arjan van Tongeren. Er was ook jeugdhofhouding: jeugdprins Nico van Norel en Jeugdprinses Danique van Norel.
Er was dit jaar geen Prinses. Wel werd ons jaar medegeleid door onze eerste vrouwelijke president: Maria te Winkel.

 Januari 2007 Iets wat goed presteert doe je niet zomaar aan de kant dus werd wederom  Prins Freddy van Norel met zijn Prinses Marjon Schuilenburg. Ze werden bijgestaan door hofnar Arjan van Tongeren en page Patrice Janssen. De presidente was Maria te Winkel. Ook hadden we dit jaar weer een volledige Raad van Elf. 

Januari 2008 Dit jaar bestaan de Klutsers 40 jaar! Prins Hans Töpfer zwaait de scepter met prinses Sascha Kozijn, adjudant Wilco Schut en hofnar Stephan Töpfer. President: Maria te Winkel. We hadden dit jaar ook een Jeugdprins: Mick  Visser en jeugdprinses: Anique Visser. 
Dit werd een bijzonder jaar door een cadeautje van de Prins werd een nieuwe klederdracht geboren KLOMPEN onder smoking.

Januari 2009 Freddy van Norel krijgt er geen genoeg van, hij wordt weer prins, met prinses Dianne Dibbink en met adjudant  Arjan van Tongeren. President is Henk Dibbink. Ook dit jaar een bijzonder jaar, namelijk vader en dochter (Henk & Dianne in de hofhouding)

Januari 2010 Prins Henk van Loenen is dit jaar prins met met prinses Bianca Richters. Adjudant is Piet van Burik. President: Maria te Winkel. Ook hebben we weer een dansgarde van 3 geweldige meiden.

Januari 2011 Prins Hans van der Leeden voert het feestgedruis aan, samen met adjudant Piet van Burik. President: Maria te Winkel-Hendriks.

Januari 2012 De Klutsers vieren hun 44 jarig bestaan met als hoogheden prins Hans Töpfer prinses Brenda van Asselt, adjudant Stephan Töpfer. Niet te vergeten de hofnar Denny Gorsselink en het jeugdduo jeugdprins Mick Visser en jeugdprinses Anique Visser.

Alles ging dit jaar niet zonder slag of stoot, de vereniging werd met de helft verminderd en moest met de overgebleven leden de poten er weer onder krijgen. We hebben als vereniging hard moeten knokken.

Januari 2013 Dit jaar was voor de hofhouding een "inspringjaar". Aangezien er door de gebeurtenissen dat jaar anders geen hofhouding zou staan, wouden we dat niet laten gebeuren.
Daarom zijn dit jaar Prins Fred van Norel, Prinses Dianne Dibbink en adjudant Arjan van Tongeren. President was dit jaar John Rikkers. 

Januari 2014 O
nder leiding van Prins Antonius en Prinses Dis met aan hun zijde President John Rikkers werd het een leuk seizoen

Januari 2015 En daar was hij dan Prins Henk van Driessen en zijn lieftallige Prinses Mieke met aan hun zijde Adjudant: Robert-Jan Kluft President: Wim de Boer (a.i.)

Januari 2016 na een mooie waterval kwamen toch nog droog op: Prins Freddy 1e met aan zijn zij Prinses Jaqueline gevolgd door Adjudant Jaap van Tongeren maar het plaatje was pas compleet met Page Jamilla van der Liende, de dochter van de prinses. 

 

DRAGER GOUDEN KLUTSER

(25 JAAR LID)

 

Maria te Winkel

Henk van den Beld

Rinus Van Zeist

Willem van Leeuwen

Wim de Boer

Raymond Visser

Janny Bos

Wil Ruitenbeek

 

 

ERELEDEN EN DRAGER

GOUDEN KLUTSER

 

G. van Asselt sr.

G. van Rein

W. Eker

H.J. Dibbink

J. Top

H. Bos

R. Rouwenhorst

G. Schimmel

R. Pluim

H. Visscher

 

SENATOREN

 

 

Jan Top

Henk Visscher

Henk Bos

Rob Koenen

Henk Dibbink

Henk van den Beld

Rinus van Zeist

Wim de Boer

 

VOORZITTERS

 

A  Bijsterbosch

G. Kluft

A. Janssen

J. Top

H.J. Dibbink

H. Visscher

L. de Bruin

G. van Asselt

W. de Boer
R.J. Kluft

W. de Boer