CV de Klutsers

waar het altijd feest is

  

Klutsers beginnen als Poortklutsers

In het eerste jaar 1968/1969 zijn Mieke Peper, Henk Bos, Joop Brouwer en Janny Bos-Schut samen met 4 dansmariekes begonnen bij de Poort van Kleef met medewerking van de heer Egmond (eigenaar van de Poort van Kleef). 

Destijds was het nog een ongeschreven regel dat er slechts 1 Prins Carnaval in Apeldoorn mocht zijn, daarom is er gestart met Mieke Peper als eerste president, Henk Bos als eerste adjudant en Janny Bos-Schut als Miss Poort van Kleef.

De residentie was de Poort van Kleef, maar ook bij bedrijven en verenigingen verzorgden zij het carnaval, zoals bij de Smittenberg in Beekbergen en de Corriamo bar. Ook gingen ze op bezoek bij andere carnavalsverenigingen zoals de Neutekrakers in Klarenbeek, de Snotneuzen in de Bordelaise in Apeldoorn en een bezoek aan het Zonnehuis in Beekbergen op Rostenmontag. Apeldoorn heette toen al Knienenburg.

In het carnavalsjaar 1969/1970 werd Henk Bos president en Janny Bos-Schut voor de tweede keer Miss Poort van Kleef, bijgestaan door Gerrit Kluft als Adjudant. Gerrit was afkomstig van de Jocospruitjes. Dat jaar was er een raad van 6 personen en 6 dansmariekes en jawel een echte ceremoniemeester de heer Drost.
De heer Harleman, bedrijfsleider van de Poort van Kleef heeft dat jaar bijzonder goed gesteund.

Vanwege het grotere aantal leden die inmiddels de vereniging verrijkten moest er dus nieuwe kleding komen. Deze werd toen door onze eigen vrouwelijke leden ontworpen en gemaakt in de vrije uren. Dit mocht in een zaaltje van de Poort van Kleef geschieden, dus menigmaal werd de naaimachine onder de arm genomen richting Poort van Kleef. 

In het carnavalsjaar 1970/1971 werd Gerrit Kluft president. Het werd voor ons een pechjaar omdat de Poort van Kleef haar deuren moest sluiten en er dus een andere residentie gezocht moesten worden. Gelukkig werd deze snel gevonden in de Smittenberg in Beekbergen.

Daar werd onze naam als POORTKLUTSERS omgedoopt in de KLUTSERS.  

Poortklutsers wordt; CV De Klutsers

In het jaar 1971/1972 werd Gerrit Kluft onze eerste Prins met aan zijn zijde Prinses Dinie Bijsterbosch en Adjudant Adrie Bijsterbosch. Dit was mogelijk omdat alle  carnavalsverenigingen hadden besloten een eigen Prins, Prinses en Adjudant te kiezen. President was dit seizoen Rein de Groot.

Januari

In het jaar 1973/1974 werd wederom Adrie Bijsterbosch onze Prins met dit keer Diny Santing als Prinses. Adjudant was Hennie Witteveen en Rein de Groot was onze president. Donkere wolken kwamen boven onze vereniging drijven, want de Fam. Tjoonk (Rust een Weinig) wilde gaan verbouwen en de zaal waar altijd carnaval werd gevierd zou een restaurant gaan worden.
Wij hebben daar nog wel het carnavals-
weekend doorgebracht maar toen was het einde echt in zicht. Wat nu??

Dit jaar zijn we met de prinsverkiezing voor het eerst uitgeweken naar de maand januari, want de nieuwe prins had al een vakantie naar Marokko geboekt  in november en dit kon niet meer teruggedraaid worden. Er is toen besloten om in november alleen de Raad van Elf te installeren en de Prinsverkiezing voortaan op de Duitse manier te doen en wel in de maand januari. Wij konden toen eenmalig terecht in Ugchelens Belang in Ugchelen.

Driesprong

Op 14 januari 1975 kwam het nieuwe trio van de Klutsers en wel Prins Cees Willemsen, Prinses Coby Visscher en Adjudant Henk de Groot. President was toen Rein de Groot.

Omdat deze locatie eenmalig was, moesten wij WEER uitkijken naar een andere locatie. Deze vonden wij in Loenen en wel zaal Vredenberg. Ook hier werden wij gastvrij ontvangen maar gezien de afstand Apeldoorn-Loenen, zou dit niet blijvend zijn. Dus blijven zoeken!

Uiteindelijk na veel besprekingen en druk overleg kwamen wij in contact met de fam. Pieters van cafe De Driesprong in Ugchelen. De overeenkomst werd spoedig bezegeld en we konden daar voor onbepaalde tijd blijven. We hadden voor het eerst een eigen boerenkapel met o.a. Eddy Nitert, Aard en Hennie  Meyer en Dick Veldhuis (dit was helaas maar van tijdelijke aard).

Haringhappen

In januari 1976 werd Mieke Peper onze Prins en Rob Koenen werd Adjudant. Helaas hadden wij dat jaar geen Prinses. President was Henk Dibbink. In dit jaar organiseerden wij voor de eerste keer het haringhappen op de Carnavals-woensdag.

Inmiddels waren er in Apeldoorn al meer carnavalsverenigingen zoals: De Zuidervestzakjes, de Snotneuzen, het Sleutelveugeltje, de Grasvreters, Toet mar An en de Sprengenkupkes. Er was zelfs een overkoepelend orgaan nl. de Apeldoornse Carnavals Federatie die de carnavalszaken coördineerde voor de daarbij aangesloten verenigingen.

10jarig bestaan

In januari 1978 (TIEN JAAR KLUTSERS) was Henk Dibbink onze Prins met aan zijn zijde Prinses Herma Peters en Adjudant  Joop Peters. President was toen Henk Visccher. Inmiddels was onze dansgarde uitgebreid tot maar liefst 8 dansmariekes en ook het ledental groeide gestaag.

Clubblad

In januari 1979 werd de scepter overgenomen door Prins Rien de Boer en met aan zijn zijde Prinses Rianne (Anneke Zinnemers) en Adjudant  Remco Nijhof. President dit jaar Henk Visscher.

Dit jaar een primeur; namelijk ons eerste clubblad!

Hemelvaartsdag

In januari 1981 werd als Prins van de Klutsers gekozen; Henk van de Berg met Prinses Hermie (Minie) Verwater en Adjudant Martin Weller. Later in het jaar bleek dat het  voor Henk van de Berg niet mogelijk was zijn taak te volbrengen en nam Jan Top de honneurs waar.  De laatste maanden van dit carnavalsseizoen werd prinses Hermie ( had thuis een ongelukje gehad) vervangen door een lid van de toenmalige dansgarde Gerrie Overweg.

Het jeugdtrio van vorig jaar prolongeerden zijn taak en maakte onze hofhouding weer compleet. Als president fungeerde dit jaar Sjaak Dunweg. Voor zover kan worden achterhaald wordt dit jaar voor het eerst op Hemelvaartsdag een fietstocht door onze vereniging georganiseerd.

15jarig bestaan

Januari 1983 moesten wij in verband met een verbouwing bij De Driesprong uitwijken naar het Hof van Gelre waar tot Prins werd gekozen Henk Visscher met zijn Prinses  Hennie Top en Adjudant Bertus Kroes. Ook hadden we dit jaar weer een jeugdtrio en wel Prins Jaap, Prinses Jacoline (dochter van de Prins) en Adjudant Sjonnie.  Als president fungeerde Henk Dibbink.

Ons 15-jarig bestaan werd op grootste wijze gevierd in Orpheus met een
optreden van de Wierdense Revue en een gezellig bal na. 
Bijzonder is te vermelden dat wij dit jaar voor de eerste keer samen met De Zuidervestzakjes en de Grasvreters een Rosenmontagbal hebben georganiseerd. Ook dit jaar weer een 1e prijs in de optocht.

Dorpshuis Beekbergen & Boerenkapel

Januari 1984, nogmaals waren wij genoodzaakt onze Prinsverkiezing in Het Hof van Gelre te houden. Er werden gekozen Prins Gert van Asselt met als zijn Prinses  Annelies van Asselt en Adjudant Rinus van Zeist. Ook was weer een jeugdtrio present, Prins Sjonnie, Prinses Lia en adjudant Ronald.  President wederom Henk Dibbink.

Dit jaar gingen we naar onze huidige residentie Het Dorpshuis in Beekbergen. Wij werden gastvrij ontvangen  door de beheerder Hans Prein, zijn vrouw Ria en zoon Christiaan. In september dit jaar werd onze eigen boerenkapel opgericht. We waren in die tijd de enige vereniging in de regio met een eigen boerenkapel en daar waren we erg trots op! Ook lieten wij ons dit jaar van een sportieve kant zien en wel met de deelname aan de avondvierdaagse. Voor de redactie was dit jaar komkommertijd want deze bestond nog maar uit een persoon, namelijk Rob Koenen. Ook organiseerde onze vereniging dit jaar een carnavalsoptocht in Ugchelen.

25 jaar carnaval in Apeldoorn

Januari 1985, onze eerste prinsverkiezing in de sportzaak van het Dorpshuis werd een groot succes. Onze prins werd Dik Groenhuizen, Prinses werd Mirjam Elbersen en het trio werd compleet gemaakt door adjudant Cor van de Steen. Gelukkig konden we in Beekbergen ook weer een jeugdtrio verwelkomen; namelijk Jeugdprins Dirk-Jan, Jeugdprinses Esther en jeugdadjudant Ronald. President was weer Henk Dibbink. 

Omdat, naar men wist te vermelden inmiddels al weer 25 jaar carnaval werd gevierd in Apeldoorn, was het motto; 
“ Een kwart eeuw jolijt, in Knienenburg geheid”!! 

Onze dansgarde won de 1e prijs bij een showfestival georganiseerd door c.v. De Boscovieten en de eerste contacten werden gelegd met c.v. De Deelense Floepers.

20jarig bestaan

Dit jaar werd een bijzondere feestavond georganiseerd , in verband met het jubileum, m.m.v. Jay Delmore, onze eigen Klutskapel (die inmiddels al flink aan de weg tiimmerde). 
Showgroep De Klutsers (4 dames uit onze voormalige dansgarde die op eigen initiatief deze showgroep in het leven hebben geroepen en ook zelf de choreografie ter hand nam).
Dit jaar voor de eerste keer de clowns Doppie en Floppie in onze gelederen (we zullen nog vele jaren plezier met hen mogen beleven).
Weer een speciale sportieve activiteit te melden, er werd namelijk rondom Het Dorpshuis door ons een lopathon georganiseerd.

Golfoorlog

 Januari 1991 werd  Rob Wijtman Prins der Klutsers met als zijn Prinses Monique en Adjundant Raymond Visser. Het trio zat het niet mee, door de Golfoorlog werd het carnavalsweekend zo goed als afgeblazen. O.a. geen optocht! Wel mochten de “gewone” carnavalsavonden doorgaan. En na rijp beraad met het destijds zittende bestuur is besloten om ook onze avond, zij het enigszins aangepast, door te laten gaan. Voor het popverbranden moest een alternatief worden gezocht (ook dit mocht geen doorgang vinden) er is toen gekozen voor popprikken. Met breinaalden moest men toen de pop kapot prikken. Dit tot groot genoegen van het aanwezig A.C.F. bestuur, die toen weer een oplossing rijker waren (al hoeft deze hopelijk nooit meer gebruikt te worden).

Leuk te melden is dat dit jaar precies in het carnavalsweekend 2 geitjes werden geboren bij het Zonnehuis en wel afkomstig van “ouders” die eerder door onze carnavalsvereniging aan het Zonnehuis waren geschonken. Vanaf toen werd het Zonnehuis “officieel” tijdens carnaval Geitendorp. Dit jaar werden er voor de eerste keer dames toegelaten in de Raad van Elf: Jacqueline Endeveld, Elly Bakker, Nathalie Peters en Jacoline Visscher). President dit jaar Henk Visscher.   

25jarig bestaan

1993 was voor ons een bijzonder jaar, ons 25-jarig jubileum wordt op grootste wijze gevierd met als thema Country-Style. Maar eerst natuurlijk de Prinsverkiezing. Prins werd voor de derde keer Willem van Leeuwen met als zijn steun en toeverlaat Prinses Claudia Bos en Adjudant Jaap Broekman. President dit jaar Henk Dibbink.

Op het jubileumfeest toonden onze dansgarde trots hun nieuwe kleding. Het bestuur kreeg een vaandel (maakster Janny Bos) aangeboden.

Ook werden er een aantal senatoren benoemd: Henk Bos, Henk Dibbink, Henk Visscher, Rob Koenen en Jan Top. Onze boerenkapel was inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig orkest en wilden dan ook verder door het leven gaan als dweilorkest.
De boerenkleding werd afgezworen en de klompen ver weg geschopt (die deden toch altijd zeer!)

Omdat volgend jaar de Klutskapel alweer haar 12,5 jarig jubileum zal vieren is er oktober 1995 een cassettebandje opgenomen in een “studio” in Terwolde.

12,5jarig bestaan Klutskapel

Januari 1996 als Prins der Klutsers werd gekozen Jos de Schipper met Prinses Joke Richter en adjudant Patrick Richter. President Henk Visscher.
We behaalden de eerste prijs in de optocht en onze damesloopgroep mocht de tweede prijs mee naar onze residentie nemen. Het jubileum van de Klutskapel werd groots gevierd met een daverend muziekfestival waaraan een groot aantal dweilorkesten meededen. Al snel is besloten om van deze happening een jaarlijks terugkerend festijn te maken.  De dansgarde krijgt nieuwe kleding, deze keer was er gekozen voor de kleuren zwart/wit.

30jarig bestaan

Dit jaar bestaat onze vereniging 30 jaar.
Hieraan wordt, ondanks het feit dat het geen carnavalsjubileum is, wel aandacht aan geschonken door middel van een familiedag in de vorm van een fantastische sterrit met daaraan sluitend een warm en koud buffet in de Bergbeek. In dit jaar haakten in een keer de complete dansgarde af. Door o.a. studie, verhuizing en gewoon geen zin meer bleef er helaas niemand meer over. Gelukkig was dit van korte duur en hadden we al snel weer een nieuwe dansgarde, weliswaar met nog maar drie leden maar het ging perfect. Het door jaarlijks door de Klutskapel georganiseerde muziekfestival Dwaze Dweilers wordt uitgebreid met een Egerländerfestival op zondag. Ons clubblad krijgt een nieuw jasje en wordt voortaan uitgebracht op A4 formaat.

Einde klutsers?

1999 was een turbulent jaar, door bovengenoemde problemen en andere zeer vervelende aangelegenheden leek het er even op dat ons laatste uur was geslagen. Maar door de enorme inzet van het bestuur en de grote wilskracht van de leden en de nieuw in het leven geroepen Club van 33 kon onze vereniging worden behouden! Voor de eerste keer traden de Spitfires bij ons op.


Eerste vrouwelijke president

Januari 2006 Dit jaar bestond de hofhouding uit Prins Freddy van Norel en adjudant Arjan van Tongeren. Er was ook jeugdhofhouding: jeugdprins Nico van Norel en Jeugdprinses Danique van Norel.

Er was dit jaar geen Prinses. Wel werd ons jaar medegeleid door onze eerste vrouwelijke president: Maria te Winkel.

40jarig bestaan

Januari 2008 Dit jaar bestaan de Klutsers 40 jaar! Prins Hans Töpfer zwaait de scepter met prinses Sascha Kozijn, adjudant Wilco Schut en hofnar Stephan Töpfer. President: Maria te Winkel. We hadden dit jaar ook een Jeugdprins: Mick  Visser en jeugdprinses: Anique Visser. 

Dit werd een bijzonder jaar door een cadeautje van de Prins werd een nieuwe klederdracht geboren KLOMPEN onder smoking.

CV de Klutsers bestaan 44 jaar!

Januari 2012 De Klutsers vieren hun 44 jarig bestaan met als hoogheden prins Hans Töpfer prinses Brenda van Asselt, adjudant Stephan Töpfer. Niet te vergeten de hofnar Denny Gorsselink en het jeugdduo jeugdprins Mick Visser en jeugdprinses Anique Visser. 


Alles ging dit jaar niet zonder slag of stoot, de vereniging werd met de helft verminderd en moest met de overgebleven leden de poten er weer onder krijgen. We hebben als vereniging hard moeten knokken.

50jarig bestaan

Maar ondanks alles hebben we als vereniging een 50-jarig jubileum gehaald op 18 augustus 2018. Officieel geen carnavalsjubileum maar wel iets om met de leden en vrienden van bij stil te staan.

Op naar de 55 jaar!